Međunarodne izložbe mačaka
16.09 – 17.09.2017

Nova Međunarodna izložba mačaka u organizaciji FDZ / New International Cat Show organized by the FDZ

 

Vrijeme

Početka:  16/09/2017  -  Završetak: 17/09/2017

Početak:  9:00   -  Završetak:  17:00

Lokacija

Westgate Shopping City, Zaprešićka, Jablanovec, Croatia

Dodajte u kalendar

Pokrenite navigaciju