Međunarodne izložbe mačaka
18.11 – 19.11.2017

Nova Međunarodna izložba mačaka u organizaciji FDZ / New International Cat Show organized by the SFDH

Vrijeme

Početka:  18/11/2017  -  Završetak: 19/11/2017

Početak:  9:00   -  Završetak:  17:00

Lokacija

Westgate Shopping City, Zaprešićka, Jablanovec, Croatia

Dodajte u kalendar

Pokrenite navigaciju