Međunarodne izložbe mačaka 29. i 30. rujna 2018.

Poštovani izlagači, naše sljedeće izložbe održati će se 29. – 30.rujna 2018. u prostoru Weastgate shopping city.

SFDH Show Team

Pogledajte događaj 
flyer za izložbu