Povjerenstva

POVJERENSTVO ZA UZGOJ

PREDSJEDNICA: Vesna Rižnar Rešetić
ADRESA: Šinorija 18, ZAGREB 10000
TEL.: +385 1 3776 221
EMAIL: vriznar@net.hr

ČLAN: Davorka Alfirević
ADRESA: Vrzov dolac 18, SPLIT 21000
TEL.: 385 21 482 255
EMAIL: ackittens@yahoo.it

ČLAN: Dejan Jelenčić
ADRESA: Ive Vojnovića 11, KRIŽEVCI 48260
TEL.: 385 21 482 255
EMAIL: dejan.jelencic@gmail.com

POVJERENSTVO ZA IZLOŽBE

PREDSJEDNIK IZLOŽBENOG ODBORA:
Danijel Iveta (info@mighty-titan.eu )

VODITELJICA IZLOŽBI:
Vesna Rižnar Rešetić ( vriznar@net.hr )

ODGOVORNE OSOBE ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA:
Gordana Dimić ( gogadimic@gmail.com )
Vesna Rižnar Rešetić ( vriznar@net.hr )

IDEJNO RJEŠENJE I POSTAVA IZLOŽBI:
Danijel Iveta (info@mighty-titan.eu )

MARKETING:
Branka Ilakovac (branka.ilakovac@gmail.com )

ŠTANDOVI:
Danijel Iveta (info@mighty-titan.eu )

VODITELJ SUDSKIH POMOĆNIKA:
Vesna Rižnar Rešetić ( vriznar@net.hr )

TAJNIŠTVO IZLOŽBI:
Amelija Leopoldović ( sfdh.cats@gmail.com )
Kornelija Gedike ( kgedike@yahoo.com )
Petra Dimić (huntersenigma@gmail.com )
Marina Han (marina.han.hr@gmail.com )

TEHNIČKA PODRŠKA TAJNIŠTVU:
Robert Han (robert@tiskara-hip.hr )

PRIPREMA KATALOGA:
Amelija Leopoldović ( sfdh.cats@gmail.com )
Vesna Rižnar Rešetić ( vriznar@net.hr )

DESIGN, WEB DESIGN, GRAFIČKA OBRADA
KATALOGA I DR. MATERIJALA:
Robert Han (robert@tiskara-hip.hr )

TISAK IZLOŽBENIH MATERIJALA:
Hip grafika d.o.o. (robert@tiskara-hip.hr )

RAZGLAS:
Robert Šušnjar (rsusnjar1@gmail.com )

FOTOGRAFIJE:
Davor Anić (croblueart@gmail.com )

KONTAKTI IZLOŽBE:

ADRESA: Vinogradska 2a, ZAGREB 10000
TEL.: 385 1 377 6221
FAX: 385 1 8894 259
MOB.: 385 91 19 33 000
385 98 19 33 884
EMAIL: sfdh.cats@gmail.com