Loyalty card

OPĆI UVJETI POSLOVANJA ”CAT SHOW LOYALTY CARD”

01.03.2019.

  1. Definicije:

Izdavatelj: Savez felinoloških društava Hrvatske (skraćeni naziv: SFDH), Vinogradska 2a, Zagreb, OIB: 90800614263.

Korisnik: svaka punoljetna osoba, registrirani član jednog od Felinoloških društava koje su članice FIFe, koja prijavi i plati prvu kotizaciju za izlaganje mačaka na Međunarodnim izložbama mačaka u organizaciji SFDH (u daljnjem tekstu: Izložba)

Cat Show Loyalty Card (u daljnjem tekstu: Kartica): Kartica u vlasništvu Izdavatelja, a služi Korisnicima za prikupljanje bodova po izvršenom plaćanju kotizacije za sudjelovanje na Izložbama organiziranim od strane Izdavatelja te temeljem koje se ostvaruju prava i obveze navedena u ovim Općim uvjetima automatski dobiva i preuzima Karticu prilikom registracije na izložbi.

  1. Opće odredbe

Kartica je u vlasništvu Izdavatelja. Ovim Općim uvjetima poslovanja Izdavatelj određuje prava i obveze pri korištenju Kartice. Ovi opći uvjeti obvezujući su za Izdavatelja kao i svakog Korisnika kartice. Korisnikom Kartice postaje svaka punoljetna osoba koja se prijavi za sudjelovanje na Međunarodnim izložbama mačaka u organizaciji SFDH. Prijavom i registracijom mačaka osoba daje na raspolaganje SFDH podatke navedene u prijavi. Kartica se Korisniku prvi put izdaje besplatno, preuzima se prilikom registracije na izložbi te se aktivira prvom plaćenom kotizacijom. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Kartica ne obvezuje Korisnika na prijavu za Izložbu u organizaciji SFDH. Stanje bodova na kartici se briše nakon isteka 2. godine od datuma stjecanja bodova, ukoliko Korisnik nije u međuvremenu iskoristio minimum bodova za ostvarenje prava na Cat Show Loyalty Card Program. Preuzimanjem Kartice Korisnik prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.

  1. Prikupljanje nagradnih bodova

Kartica služi za prikupljanje bodova te se aktivira prvom plaćenom kotizacijom. Kartica nije prenosiva te ne predstavlja sredstvo plaćanja. Prigodom plaćanja kotizacije, za svakih potrošenih 10,00 kn Korisnik ostvaruje pravo na 1 bod. Svaki prikupljeni bod ima vrijednost 1,00 kn. Ukoliko broj bodova nije cijeli nakon dijeljenja, bodovi će biti zaokruženi po pravilu zaokruživanja, npr. za iznos 152 kn Korisnik će dobiti 15 bodova, a za 155 kn dobit će 16 bodova. Prikupljeni bodovi se zbrajaju te će biti vidljivi i poslani na e-poštu navedenu prilikom prijave na izložbu u roku 10 dana od dana održavanja izložbe. Karticu je potrebno predočiti prije zaključenja računa na blagajni za registraciju prijava kako bi se ostvarilo umanjenje računa za vrijednost bodova tijekom čega će se provjeriti stanje bodova i ukoliko Korisnik zadovoljava uvjete, umanjiti će mu se račun za određeni iznos. Minimalni iznos za korištenje prava je ostvarenih 250 bodova na Kartici. Bodovi se ne mogu zamijeniti za novac. Prikupljene bodove Korisnik može isključivo koristiti za pogodnosti predviđene u Cat Show Loyalty Card Programu. Izdavatelj zadržava pravo uvesti nove pogodnosti za Korisnike. Pojedinosti o aktualnim pogodnostima dostupne su na internetskim stranicama http://www.sfdh.hr/loyalty-card/

  1. Zaštita osobnih podataka

Svrha prikupljanja, obrade i prosljeđivanja osobnih podataka Korisnika je isključivo omogućavanje pogodnosti koje Korisniku Cat Show Loyalty Card Program te u marketinške svrhe za slanje informacija o prikupljenim bodovima, najavama izložbi i drugim pogodnostima. Korisnik Kartice prihvaća da ga Izdavatelj obavještava o promotivnim aktivnostima i pogodnostima do otkazivanja Kartice. Osobni podaci Korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se ne razmjenjuju s drugim pravnim i fizičkim osobama. Korisnik ima pravo u svakom trenutku odustati od Cat Show Loyalty Card Programa i zatražiti prestanak sudjelovanja u Programu pisanom izjavom i vraćanjem Kartice Izdavatelju. U tom slučaju prestaje biti Korisnikom Kartice i ne može više koristiti predviđene pogodnosti.

  1. Izmjene Općih uvjeta poslovanja

Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ukine pojedinačnu Karticu, povuče Kartice iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine elemente Cat Show Loyalty Card Programa ili cijeli program bez prethodne najave. Sve izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja izdavatelj će objaviti na internetskim stranicama http://www.sfdh.hr/loyalty-card/

  1. Završne odredbe

Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem otkazati korištenje Kartice, uz povrat Kartice Izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada Izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu Karticu. Preuzimanjem Kartice Korisnik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da neće zloupotrebljavati Karticu. U slučaju gubitka ili krađe Kartice Korisnik je obavezan nestanak Kartice prijaviti pisanim putem na e-mail: sfdh.cats@gmail.com ili na adresu Savez felinoloških društava Hrvatske, Vinogradska 2a, HR-10 000 Zagreb. Preuzimanjem Kartice Korisnik bezuvjetno prihvaća Opće uvjete poslovanja.

  1. Zamjenska Kartica

Nakon primitka obavijesti o ukradenoj/nestaloj Kartici Izdavatelj će provjeriti bodovno stanje te blokirati prijavljenu Karticu. Korisniku će u roku od 30 dana biti napravljena nova Kartica i na nju prebačeni bodovi utvrđeni na dan prijave. Ukoliko je Kartica zlorabljena i bodovi iskorišteni prije primitka pisane obavijesti Izdavatelj ne odgovara za izgubljene bodove i oni se ne mogu vratiti Korisniku. Novu Karticu Korisnik će primiti poštanskom uslugom na svoju adresu navedenu prilikom prijave za sudjelovanje na Međunarodnim izložbama mačaka u organizaciji SFDH uz naknadu Izdavatelju u iznosu od 50,00 kn.