Natjecanje national winner 2015

Natjecanje za Nacionalnog Pobjednika ( National Winner-a –NW ) je natjecanje između izlagača i uzgajivača mačaka članova Saveza felinoloških društava Hrvatske
u kojem se boduju rezultati mačaka postignutih na svim međunarodnim FIFe izložbama u Hrvatskoj (u organizaciji SFDH i članica SFDH) u protekloj kalendarskoj
godini.

Da bi mačka mogla sudjelovati na natjecanju NW mora biti barem na jednoj izložbi najljepša u svojoj boji ili dobiti barem jednu nominaciju za Best In Show u godini za
koju se natječe, a odrasla mačka ili kastrat također mora biti barem šampion ili premior.

Nacionalni pobjednici su podijeljeni u kategorijama:

  • Prva kategorija ( dugodlake mačke )
  • Druga kategorija ( srednjedugodlake mačke )
  • Treća kategorija ( kratkodlake mačke )
  • Četvrta kategorija ( sijamci, orijentalci i ostale kratkodlake pasmine )
  • Domaća mačka

Unutar svake kategorije titulu Nacionalnog pobjednika mogu dobiti jedna odrasla mačka ( bilo da se radi o mužjaku ili ženki ), jedna kastrirana mačka ( također mužjak
ili ženka ), te jedan mačić. Nacionalni pobjednici su oni koji su dobili najviše bodova unutar svoje kategorije u kojoj se natječu.

Domaća mačka također može biti Nacionalni pobjednik i to ona koja je skupila najviši broj bodova od svih domaćih mačaka koje su se natjecale tijekom cijele
natjecateljske godine. Savez felinoloških društava Hrvatske također dodjeluje titulu i najuspješnijoj uzgajivačnici, onoj čije su mačke skupile najveći broj bodova ukupno.

Natjecanje za Nacionalnog pobjednika ( NW ) je uobičajeno u svim članicama FIFe, te se ta prestižna titula upisuje u rodovnice mačaka koje su je osvojile, kao i u
rodovnice njihovih potomaka.

Kategorija I

ADULT MALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 690 8 SHAINING PER n 33 Maida Rukavina
2 460 9 GIC DK NIGHTSKY’S JAMES DEAN PER ny 11 Dejan Jelenčić
ADULT FEMALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 605 10 GIC YKIKU DEI REFOLI DE BORA PER n 33 Maida Rukavina
2 210 6 ZAIRA DEL PLUMBAGO EXO n Maida Rukavina
NEUTER MALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
500 TAKOMAKO PER Luisa Felice
400 TEQUILA BUM BUM PER Luisa Felice
NEUTER FEMALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
KITTEN 11
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 380 3 ZAIRA DEL PLUMBAGO EXO n Maida Rukavina
2 140 2 VILLY OD KALNIKA PER ay 11 Dejan Jelenčić
KITTEN 12
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 410 8 KHORAKHANE AURORA BOREALE PER e 21 33 Maida Rukavina
2 300 5 AVANA DEL PLUMBAGO PER f 33 Maida Rukavina
3 250 4 ARMANI DEL PLUMBAGO PER n 33 Maida Rukavina
4 240 3 ZIGGY OD KALNIKA PER ns 11 Dejan Jelenčić
UZGAJIVAČNICA
1 2605 REFOLI DE BORA PER/EXO Maida Rukavina
2 380 5 OD KALNIKA PER/EXO Dejan Jelenčić

Kategorija II

ADULT MALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 330 6 GIC. Skysupernova VINTAGE MCO ds 03 23 Monika Skok
2 130 4 GIC FELIS ADMIRANDA BEST BOSS JR MCO ns Lidija Gulić & Alenka Malarić
3 90 5 CH. GENTLEMAN Saltus ze Zahrabske MCO w 61 Monika Skok
4 80 3 GIC FELIS ADMIRANDA B’INSPIRATION MCO ds 09 11 Gordana Baranašić
5 50 2 FUR REAL ROCK DJ! MCO ds 22 Petra Dimić
ADULT FEMALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 560 10 SC FI*SIRIUKSEN KILDACURL ACS n 24 Olivera Milić
2 265 8 GIC. IVORY Vitorones Coons MCO n 22 Monika Skok
3 235 10 SC CHAKIRA CLUSTER *HR MCO n 03 22 Danijel Iveta
4 210 8 IC FELIS ADMIRANDA AL K’AIDA MCO fs 23 Lidija Gulić & Alenka Malarić
5 150 3 IC. ISIS Saltus ze Zahrabske MCO d 09 23 Monika Skok
6 130 4 GIC FELIS ADMIRANDA CUBA MCO n 22 Lidija Gulić & Alenka Malarić
7 115 4 IC HUNTER’S ENIGMA APOCALYPSA Snježana Maroević
8 100 4 GIC HUNTER’S ENIGMA ERYTHEIA MCO gs 22 Petra Dimić
9 75 6 IC ZOE MIGHTY TITAN *HR MCO n 09 22 Josip Degl’ Ivellio
10 65 4 IC AMELIE MIGHTY TITAN *HR MCO n 09 22 Josip Degl’ Ivellio
11 50 3 IC. ISIS Saltus ze Zahrabske MCO d 09 23 Monika Skok
12 50 4 CH. FANTAGHIRO Saltus ze Zahrabske MCO n 09 22 Monika Skok
13 40 2 IC HUNTER’S ENIGMA ALLEGRA MCO ns 22 Petra Dimić
NEUTER MALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 1230 10 SP IC FELIS ADMIRANDA DOUBLE VISION DVM, DSM MCO n 03 22 Gordana Baranašić
2 140 4 IP FUR REAL FOOLS RUSH IN! MCO d 03 23 Petra Dimić
3 50 2 HUNTER’S ENIGMA ZUCCHERO MCO ns 03 22 Petra Dimić
4 40 1 DARKWOOD ZELL MCO d 09 22 Andrejka Postrak Ivić
5 10 1 DARKWOOD ZERON MCO n 09 22 Nataša Pogan
NEUTER FEMALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 375 9 GIC /GIP TAJCOON DAKOTA MCO n 09 22 Lidija Gulić
2 270 6 SC/IP FELIS ADMIRANDA EZRA MCO fs 24 Lidija Gulić & Alenka Malarić
3 80 2 IC FELIS ADMIRANDA BASTILLA MCO fs 22 Lidija Gulić & Alenka Malarić
4 70 2 IP HUNTER’S ENIGMA DORINA MCO gs 09 22 Petra Dimić

Kategorija III

ADULT MALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 20 2 CH BENGALIVO STOP N STARE BEN n 24 Dubravko Majhen
ADULT FEMALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 305 10 IC APHRODYTE BEAUTY OF FREYA*HR BRI g 03 Marina Han
2 220 6 IC BAMBINA PLAVI SAN RUS Mihaela Peroš
3 175 7 GIC ANNABELL BLUE’S COUNTESS SNOW QUEEN RUS Mihaela Peroš
4 110 4 IC ALAYLA BEAUTY OF FREYA*HR BRI j Marina Han
5 80 4 IC AVALANCHE BEAUTY OF FREYA*HR BRI w 62 Marina Han
6 40 2 IC MALLA’S GINA VOM WERNERWALD BRI g Marina Han
NEUTER MALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
NEUTER FEMALE
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
KITTEN 11
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 50 2 KAISERBENGAL PHILADELPHIA BEN n 24 Dubravko Majhen
2 30 1 NEA BLUE VALENTINE LULUDI*PL BRI a Marina Han
KITTEN 12
br bodova br izložbi ime mačke pasmina vlasnik
1 130 2 NEA BLUE VALENTINE LULUDI*PL BRI a Marina Han
2 60 1 VEGA PLAVI SAN RUS Mihaela Peroš
UZGAJIVAČNICA
1 535 20 BEAUTY OF FREYA*HR BRI Marina Han
2 385 12 PLAVI SAN RUS Mihaela Peroš

Uzgajivačnice

UZGAJIVAČNICA
1 2605 REFOLI DE BORA PER/EXO Maida Rukavina
2 2350 45 Felis Admiranda MCO Lidija Gulić & Alenka Malarić
3 900 24 Saltus ze Zahrabske MCO Monika Skok
4 585 36 Hunter’s Enigma MCO Petra Dimić
5 535 20 BEAUTY OF FREYA*HR BRI Marina Han
6 385 12 PLAVI SAN RUS Mihaela Peroš
7 380 5 OD KALNIKA PER/EXO Dejan Jelenčić
8 200 11 Darkwood MCO Snježana Maroević