World Cat Show 2012

U listopadu 27/28.10.2012..god. SFDH je organizirao Svjetsku izložbu mačaka U Areni Zagreb za koju se kandidirao kod FIFe više od deset godina ranije. Tom su prilikom po prvi puta u povijesti Arene  bili korišteni svi njeni prostori ( velika dvorana, mala dvorana, svi hodnici, uredi i ostalo ). Na Svjetsku izložbu u RH došli su izlagači iz 34 zemlje svijeta, a posjetio ju je rekordan broj domaćih i inozemnih posjetitelja. Sudilo je 21 FIFe sudaca.

O Svjetskoj izložbi izvještavali su osim domaćih i brojni svjetski mediji uključujući i Reuters.